Bortforsling


Halmstad Trädfällning

&

Stubbfräsning

035 - 18 67 00

BORTFORSLING

  • Bortforsling av ris, grenar och stamdelar.
  • Bortforsling av flis vid stubbfräsning.
  • Transport av massor.
  • Kranuppdrag.

Aktiebolag Halmstad Trädfällnig & Stubbfräsning                                                                                              Godkänd för F-skatt

                                                                                                               035 - 18 67 00                                                                   

info@htos.se                                                                                     0733 - 22 67 00