Kranbil

 

Halmstad Trädfällning

&

Stubbfräsning

035 - 18 67 00

KRANBIL

  • Bortforsling av ris, grenar och stamdelar.
  • Transport av massor.
  • Kranuppdrag.
  • Rivning m.m.

Aktiebolag Halmstad Trädfällnig & Stubbfräsning Godkänd för F-skatt

035 - 18 67 00

info@htos.se 0733 - 22 67 00