Precisionsfällning

PRECISIONSFÄLLNING


    V
id trånga utrymmen där omgivningen ändå tillåter, kan man fälla träden i en given riktning, så kallad precisionsfällning. Detta kräver stor noggrannhet och kunskap om både trädets, fällningens och motorsågens egenskaper.