Bortforsling

BORTFORSLING

  • Bortforsling av ris, grenar och stamdelar.
  • Bortforsling av flis vid stubbfräsning.
  • Transport av massor.
  • Kranuppdrag.