Sektionsfällning

SEKTIONSFÄLLNING


Ibland går det inte att fälla trädet på traditionellt sätt från marken. Då klättrar vi upp i trädet och sågar ner det bit för bit, så kallad sektionsfällning. Detta gör att fällningen blir mycket kontrollerad och används ofta när träden står nära hus, rabatter eller andra ömtåliga föremål. Vid behov firas varje enskild del av trädet ned med linor.


FILMKLIPP